Jak esence fungují

S pomocí Australských květových esencí se můžeme zbavit nepříjemných pocitů, jako jsou strach, nejistota, pocit osamělosti, žárlivosti, netrpělivosti, nedostatku sebedůvěry, beznaděje a dalších negativních stavů mysli. Esence přinášejí oproštění od každodenního stresu, navozují klid, rovnováhu, pocit síly a schopnost vyrovnávat se lépe s problémy, řešit je a nacházet své správné tempo. Povzbuzují hravost ducha, která pomáhá " dobít baterie" a nastolit harmonii v těle. Mohou nám také přinést neocenitelný dar sebeuvědomění a s ním i poznání naší životní cesty.

Australské květové esence působí i při dalších novodobých potížích. Například pomáhají dětem se specifickými poruchami učení a chování, zmírňují negativní působení elektromagnetického záření z televize, počítače, mobilního telefonu atd. Vhodné jsou rovněž pro detoxikaci organismu a odstranění následků dlouhodobých stresů. Pozitivně účinkují i při častých změnách nálad, nevyrovnanosti, roztěkanosti, nervozitě a trémě, podporují imunitu a odstraňují emocionální a spirituální bloky. Dokážou také vyléčit velmi stará spirituální zranění, ke kterým mohlo dojít v předchozích inkarnací a jež ovlivňují naše psychické a fyzické zdraví i v současném životě.

Květové esence pracují na vibrační, energetické úrovni, působí především na psychiku, ale kromě emoční roviny mohou ovlivnit i tu fyzickou. Účinné jsou například při problémech s otěhotněním, kožních problémech, bolestech kloubů atd. Převážná většina fyzických potíží totiž vzniká jako důsledek nerovnováhy našich emocí - je prokázáno, že prožívané emoce mají přímý vliv na zdraví. Vždyť známé přísloví praví: "Jak se cítím, tak na tom jsem." Nemoc je ovšem také důsledkem opomíjených emocí a jejich potlačování.

Léčivé esence z australské buše, tento dar čisté přírody, uzdravují nejen tělo, ale projasňují nám život i rozvinutím vyšší úrovně intuice, sebeúcty, spirituality, tvořivosti i humoru. a tím nám také dodávají odvahu, sílu a odhodlání jít za svými cíli a sny. Nastolují tak harmonii našeho těla a duše.


Květové esence jsou zcela přírodní a nemají žádné vedlejší účinky. Mohou je užívat kojenci, děti, těhotné i kojící ženy i zvířata.

Jak se esence užívají

Květové esence na míru